JPEG Logo (RGB).jpg   NRTColLogo - web.jpg


SBCONNECT_LANDSCAPE_COLOUR - website.jpg

Call 1800 007 400
TSIAboriginalMultilingual SerbianMultilingual ArabicMultilingual Chinese SimplifiedMultilingual Vietnamese

ETC Website Content

Nội Dung Trang Mạng ETC

 

 

Trang Nhà

 

ETC là nơi cung cấp dịch vụ trực thuộc Job Services Australia, là Tổ Chức Huấn Luyện Hợp Lệ được công nhận toàn quốc và cung cấp dịch vụ phát triển kỹ năng, tư vấn và hướng dẫn cho doanh nghiệp

 

ETC cũng ký hợp đồng với Chính Phủ Tiểu Bang New South Wales để cung cấp dịch vụ nhân dụng tạm thời và Dịch Vụ Tư Vấn Thương Nghiệp Mid North Coast. ETC là Trung Tâm Hoạt Động Kinh Doanh và là nơi cung cấp dịch vụ quen thuộc dành cho giới Thương Nghiệp Thổ Dân Úc Châu.

 

ETC sẽ kỷ niệm Sinh Nhật thứ 20 vào năm nay. Kể từ năm 1989, chúng tôi đã tìm được việc làm cho trên 43.000 người, huấn luyện trên 20.000 người và giúp trên 30.000 doanh nghiệp nhỏ được thành lập và phát triển.

 

Toán chúng tôi có trên 150 nhân viên chuyên nghiệp cao, tận tụy cung cấp dịch vụ theo nhu cầu cá nhân và kỹ năng quý báu để quý vị theo đuổi mục tiêu của mình về việc làm, huấn luyện và thương mại. Chúng tôi mong được hướng dẫn quý vị đi đến sự thành công trong tương lai.

 

Giải Pháp Nhân Dụng, Huấn Luyện và Thương Nghiệp

Toán ETC vừa tận tụy cung cấp dịch vụ theo nhu cầu cá nhân MIỄN PHÍ, vừa đóng góp vào và tạo dựng tương lai xán lạn cho các cộng đồng thuộc địa bàn hoạt động của chúng tôi.

 

Dịch vụ của ETC gồm có:

§  Giải Pháp Nhân Dụng ETC

  • Tìm đúng việc cho ứng viên có chất lượng
  • Chương trình trợ giúp người tìm việc
  • Dịch vụ cho thuê/mướn người lao động và nhân viên tạm thời
  • Các dịch vụ miễn phí

 

§  Giải Pháp Huấn Luyện ETC

  • Các khóa học ngắn hạn
  • Các khóa huấn luyện và hướng dẫn tại nơi làm việc được công nhận
  • Chương trình học nghề

 

§  Giải Pháp Thương Nghiệp ETC

  • Chương Trình Khuyến Khích Mở Doanh Nghiệp Mới (NEIS)
  • Dịch Vụ Tư Vấn Thương Nghiệp (BAS)
  • Trợ giúp dành cho doanh nghiệp nhỏ cũ và mới
  • Những buổi hướng dẫn bảo mật
  • Chương trình dìu dắt
  • Hội thảo huấn luyện kỹ năng
  • Câu Lạc Bộ Thương Nghiệp ETC

 


Giải Pháp Nhân Dụng

 

Tìm đại lý nhân dụng chuyên nghiệp, việc làm có ý nghĩa hoặc dịch vụ nhân dụng để giúp tìm việc làm lý tưởng?

Giải Pháp Nhân Dụng ETC có đáp án...

 

 

ETC đã tìm được việc làm lâu dài cho trên 43.000 người tìm việc trong 20 năm qua.

 

Là nơi cung cấp dịch vụ trực thuộc Job Services Australia, Giải Pháp Nhân Dụng ETC ký hợp đồng để cung cấp dịch vụ nhân dụng do Chính Phủ tài trợ cho người tìm việc, chủ doanh nghiệp và chủ nhân/hãng sở.

 

Tìm việc làm?

 

 

Tuyển nhân viên?

 

 

Doanh nghiệp quý vị có cần người không?

 


Giải Pháp Huấn Luyện

Huấn Luyện Nghề, Tăng Cường Kỹ Năng và Chương Trình Học Nghề

Đang tìm khóa huấn luyện, khóa học, khóa đào tạo và chương trình đào tạo?

Giải Pháp Huấn Luyện ETC có đáp án...

Giải Pháp Huấn Luyện ETC không chỉ cung cấp cho người tìm việc và học viên học vấn mà còn huấn luyện cho họ khởi đầu sự nghiệp của mình trong những lãnh vực sôi nổi về Công Nghệ Thông Tin, Thương Mại, Bán Lẻ, Lễ Tân, Chăm Sóc Người Cao Niên, Huấn Luyện & Thẩm Định, Hướng Dẫn tại Nơi Làm Việc, Quản Trị Tuyến Đầu và Chương Trình Học Nghề.

Các chương trình huấn luyện của ETC được công nhận toàn quốc và đặc biệt biên soạn để đạt được kết quả học tập thành công. Tổ chức chúng tôi là Tổ Chức Huấn Luyện Hợp Lệ được Công Nhận bởi Hội Đồng Công Nhận Giáo Dục và Huấn Luyện Nghề (VETAB). Các nhân viên chuyên nghiệp trong ngành công nghiệp của chúng tôi làm việc cần mẫn để bảo đảm người tìm việc và học viên sẽ thật có lợi qua kinh nghiệm học tập với ETC.

Muốn biết thêm thông tin, xin xem các khóa học của chúng tôi.

Giải Pháp Thương Nghiệp

 

Mới bước vào lãnh vực thương mại, muốn mở rộng doanh nghiệp hiện tại, tò mò về doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp bán lẻ, kế hoạch thương mại hoặc doanh nghiệp tại nhà?

Giải Pháp Thương Nghiệp ETC có đáp án...

 

Điều hành doanh nghiệp nhỏ vừa thích thú vừa gay go và đối với nhiều người, kinh doanh là một sự lựa chọn trong cuộc sống không khác gì một quyết định về tài chánh.

Từ năm 1989, Giải Pháp Thương Nghiệp ETC đã là nơi cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp về thông tin, sự hướng dẫn, mạng lưới chất lượng và cơ hội dìu dắt. Toán nhân viên chuyên nghiệp cao của chúng tôi đã trợ giúp thân chủ mở doanh nghiệp mới có hiệu quả và phát đạt trong những kinh doanh hiện có.

Dịch vụ của chúng tôi được thiết kế để giúp cá nhân đang nghiên cứu tìm cơ hội mở doanh nghiệp riêng, những doanh nghiệp mới nhảy vào thị trường cũng như các doanh nghiệp cũ muốn bành trướng, phát triển hoặc cải thiện những quy trình quản trị và điều hành của mình.

Mục đích của toán Giải Pháp Thương Nghiệp ETC là tiếp tục đóng góp để mở rộng lãnh vực nghề tự do và nền kinh tế tiểu thương ở Úc.

Muốn biết thêm thông tin, xin xem Sản Phẩm & Dịch Vụ của chúng tôi.